Ψυχαναγκαστική Ξαπλωμένη  (Compulsive Lying)

 

Οι άνθρωποι λένε ψέματα για διάφορους λόγους αλλά το βασικό κίνητρο πίσω από κάθε λόγο είναι ο φόβος. Ο φόβος για μια πραγματική ή φανταστική τιμωρία.

Όσοι λένε ψέματα από παρόρμηση συνήθως καταστρέφουν τις σχέσεις τους όταν πάψει να υπάρχει εμπιστοσύνη.

Όσοι λένε ψέματα από παρόρμηση καταλαβαίνουν πια είναι η πραγματικότητα. Αν έναν άνθρωπο που λέει ψέματα από παρόρμηση τον φέρουμε αντιμέτωπο με την πραγματικότητα θα παραδεχθεί – αν και απρόθυμα - ότι οι ιστορίες του δεν είναι αληθινές. Άλλο χαρακτηριστικό των παρορμητικών ψεμάτων είναι ότι η κλίση προς τα ψέματα είναι διαρκής και σταθερή στο χρόνο. Το ψέμα δεν επιβάλλεται από κάποια εξωτερική περίσταση αλλά η ανάγκη πηγάζει από μέσα. Το άλλο χαρακτηριστικό των παρορμητικών ψεμάτων είναι ότι μέσα από αυτά ο άνθρωπος παρουσιάζει πάντα μια θετική εικόνα.

Η ύπνωση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να επικοινωνήσει κανείς με το υποσυνείδητο από όπου πηγάζει η συνήθεια για τα παρορμητικά ψέματα.

Αυτό το κείμενο έχει γραφτεί για να βοηθήσει κάποιον να σταματήσει τα παρορμητικά ψέματα. Μέσω άμεσων προτάσεων, η ύπνωση λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με το υποσυνείδητο με σκοπό να αντιληφθεί ο άνθρωπος σε υποσυνείδητο επίπεδο τη φύση των παρορμητικών ψεμάτων και τις συνέπειές τους.© Copyright World Hypnosis LLP - All rights reserved