Ψυχική ικανότητα  (Psychic Ability)

 

Όλοι μας έχουμε μια έμφυτη έκτη αίσθηση, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν την έχουμε αναπτύξει.

Αν εσύ ή ο πελάτης σου ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων σας – όπως π.χ.

τηλεπάθεια, τότε αυτό το κείμενο ύπνωσης μπορεί να σας βοηθήσει.© Copyright World Hypnosis LLP - All rights reserved