Εισαγωγή Ύπνωσης ‘Μονά – Ζυγά’  (Induction Odds and Evens)

Μια εισαγωγή στην ύπνωση σχεδιασμένη για να οδηγήσει τον πελάτη σου βαθιά κατάσταση.© World Hypnosis LLP - All rights reserved