Παγκόσμια ύπνωση - Ταχεία μελέτη (Accelerated Studying)

Εύκολη μελέτη’ κείμενο ύπνωσης για αντιμετώπιση του θέματος μέσω Υπνοθεραπείας, Hypnotic World.

Αν εσύ η οι πελάτες σου πρέπει να δώσετε κάποιου είδους εξετάσεις και χρειάζεται να μελετήσετε γι’ αυτό, τότε με το κείμενο αυτό μπορείτε να κάνετε τη μελέτη μια πιο εύκολη, ξεκούραστη και αποτελεσματική εμπειρία.

Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει θετικές προτάσεις για αύξηση του κινήτρου για μάθηση και της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Είναι ιδανικό κείμενο για σπουδαστές ή για όποιον θέλει να μελετά με έναν πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.© World Hypnosis LLP - All rights reserved