Διαχείριση Θυμού  (Anger Management)

Σύμφωνα με έρευνες, το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού έχει πρόβλημα με τον έλεγχο του θυμού. Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που το νιώθουμε για να μας κρατάει σε εγρήγορση απέναντι σε πιθανά προβλήματα. Ωστόσο, ο θυμός δεν αποτελεί πρόβλημα από μόνος του. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μπορούμε να τον διαχειριστούμε αποτελεσματικά.

Οι θεραπευτές θεωρούν ότι η υπνοθεραπεία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθάει τους πελάτες τους να διαχειριστούν καλύτερα το θυμό τους. Όταν ο θυμός βγαίνει εκτός ελέγχου μπορεί να έχει φοβερά αρνητικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων και να επηρεάσει τις σχέσεις τους.

Αυτό το κείμενο ύπνωσης βοηθάει τους πελάτες να διαχειριστούν το θυμό τους αποτελεσματικά, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους.© World Hypnosis LLP - All rights reserved