Εμβάθυνση Μαυροπίνακας  (Blackboard Deepener)

Χρησιμοποιήστε αυτό το Blackboard deepener για να επιτρέπουν στους πελάτες σας να εισέλθει σε μια βαθιά κατάσταση υπνωτική χαλάρωσης πριν, παρέχοντάς τους τις προτάσεις που έχετε έτοιμη.

Μεταφράστηκε από τον μεταφραστή της Google. Αν τυχόν λάθη εκεί παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και εμείς τα διορθώσουμε ASAP.© World Hypnosis LLP - All rights reserved