Εμπιστοσύνηγια την Εργασία  (Confidence at Work)

Ανάλογα με την επιθυμία κάποιου για αλλαγή, αυτό το κείμενο ύπνωσης μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες σου να είναι πιο ενεργητικοί στη δουλειά τους, να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις με τους συνεργάτες τους και να μάθουν να θέτουν εφικτούς στόχους. Συνήθως απαιτούνται διάφορα στάδια για να απελευθερωθεί κανείς από συνήθειες που έχει ήδη αποκτήσει. Οι πελάτες σου μπορεί ακόμη να χρειαστεί να ερευνήσουν ό,τι τους μπλοκάρει από το φτάσουν τους στόχους που έχουν θέσει και από το να νιώσουν την αίσθηση της ικανοποίησης επειδή τα έχουν καταφέρει.

Μαθαίνοντας να βάζουν και να πετυχαίνουν τους στόχους τους κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, με αυτό το κείμενο οι πελάτες εξετάζουν τις συνήθειές τους, αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και το κίνητρό τους για δουλειά.© World Hypnosis LLP - All rights reserved