Κατάθλιψη  (Depression)

Η κατάθλιψη είναι ένα παράδοξο φαινόμενο, απλό και σύνθετο ταυτόχρονα. Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι συγκεκριμένοι αλλά δεν βοηθούν το ίδιο όλους τους ανθρώπους.

To κείμενο αυτό του Hypnotic, παρέχει θεραπευτικές, μετα – υπνωτικές προτάσεις σχεδιασμένες να κατευθύνουν τους πελάτες έξω από το λαβύρινθο των αρνητικών σκέψεων και την κατάθλιψη.

Η χρήση της ύπνωσης είναι πολύ αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, για την ενδυνάμωση του Εγώ και για την βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Η ύπνωση είναι ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα οποιουδήποτε προγράμματος αποκατάστασης και δίνει στους πελάτες σου την ευκαιρία να βιώσουν μια γρήγορη βελτίωση και χωρίς παρενέργειες.© World Hypnosis LLP - All rights reserved