Φόβος προς τις σφήκες και τις μέλισσες  (Fear of Bees and Wasps)

Ένας υπερβολικός και επίμονος φόβος για τις μέλισσες και τις σφήκες μπορεί να θεωρηθεί φοβία. Στις φοβία αυτή συνήθως το άτομο αλλάζει τις συνήθειές του προκειμένου να αποφύγει καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μέλισσες ή σφήκες και επακόλουθα τον πανικό. Οι φοβίες είναι συνηθισμένο να αντιμετωπίζονται μέσω ύπνωσης για να ελαττωθεί ο φόβος και η ανησυχία γρήγορα και εύκολα. Επειδή οι μέλισσες και οι σφήκες μπορεί να είναι έξω παντού, είναι απαραίτητο να ελευθερωθεί το άτομο από αυτή τη φοβία προκειμένου να ζει τη ζωή του πλήρως.

Αυτό το κείμενο αντιμετώπιση της φοβίας αυτής από το Hypnotic World, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό άμεσων και έμμεσων προτάσεων. Η ανάγκη να μειωθεί ο φόβος απαιτεί έμμεσες προτάσεις που δίνουν τον έλεγχο στο άτομο, οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές. Οι έμμεσες προτάσεις ενισχύουν την ανάγκη του ατόμου για έλεγχο. Το κείμενο αυτό επίσης ενισχύει τις αισθήσεις μέσω οπτικοποιήσεων ενός πανέμορφου τοπίου στη φύση.

Ακόμη το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί μετα – υπνωτικές προτάσεις για να παραμένει το άτομο χαλαρό και να βιώνει τις θετικές πλευρές της φύσης.

Η δόμηση αυτού του κειμένου έχει τη δυναμική όχι μόνο να ενισχύει την αυτοπεποίθηση αλλά και να βοηθάει εκείνους που είναι σε κατάσταση στρες ώστε να το αντιμετωπίζουν καλύτερα. Η ύπνωση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης της φοβίας για τις μέλισσες και τις σφήκες και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να την ξεπεράσουν γρήγορα και χωρίς παρενέργειες.© World Hypnosis LLP - All rights reserved