Αυξημένη αυτοπεποίθηση  (Increased Self Esteem)

Αυτό το δυνατό και άμεσο κείμενο βοηθάει τους πελάτες σου να επαναξιολογήσουν το σύστημα πεποιθήσεών τους και τους οδηγεί στο να ανακαλύψουν τις κρυμμένες δυνατότητες τους. Τους παρέχει τα εργαλεία για να αναγνωρίσουν πλευρές του εαυτού τους που μπλοκάρουν την ικανότητά τους να κινηθούν με αυτοπεποίθηση στη ζωή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το κείμενο για να διαφοροποιήσεις συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές και αντιδράσεις που δεν λειτουργούν προς όφελος του πελάτη σου και μπλοκάρουν την αυτοπεποίθησή του.© World Hypnosis LLP - All rights reserved