Πρωινή Αδιαθεσία  (Morning Sickness)

Το πρώτο τρίμηνο είναι συνήθως το δυσκολότερο για τις μέλλουσες μητέρες που υποφέρουν από πρωινή ναυτία. Αν ωστόσο η μέλλουσα μητέρα είναι στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης της και δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρωινή αδιαθεσία για κάποιες εβδομάδες ακόμη, τότε αυτό το κείμενο ύπνωσης μπορεί να την βοηθήσει να νιώσει πολύ καλύτερα, απαλλαγμένη από τη ναυτία και την πρωινή αδιαθεσία.

Παρακαλώ προσέξτε: Αυτό το κείμενο προορίζεται μόνο για χαλάρωση. Δεν υποκαθιστά καμία ιατρική ή θεραπευτική παρέμβαση.© World Hypnosis LLP - All rights reserved