Αναδρομή σε προηγούμενες ζωές  (Past Life Regression)

Μήπως ο πελάτης σου ενδιαφέρεται για αναδρομή σε προηγούμενη ζωή? Μήπως αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη λογική? Έχει εμπειρίες deja-vu?

Αν συμβαίνουν αυτά, μπορεί να σημαίνει ότι το υποσυνείδητό του ανακαλεί γεγονότα ή εμπειρίες από μια προηγούμενη ζωή.

Ίσως απλά να ενδιαφέρεται να μάθει τι είδους ζωή είχε ζήσει προηγούμενα.

Αυτό το δυνατό κείμενο ύπνωσης θα οδηγήσει τους πελάτες σου πίσω στο χρόνο, σε μια κατάσταση βαθιάς ύπνωσης ώστε να ανακαλέσουν αυτές τις αναμνήσεις.© World Hypnosis LLP - All rights reserved