Αγάπη χωρίς ανταπόκριση  (Unrequited Love)

Ξεπερνώντας έναν χωρισμό με τη βοήθεια της ύπνωσης.

Αυτό το κείμενο μπορεί να βοήσει τους πελάτες σου να δεχθούν ότι μια σχέση έχει τελειώσει και να προετοιμάσουν τον εαυτό τους για το επόμενο στάδιο στη ζωή τους.© World Hypnosis LLP - All rights reserved